logo
 
?

казино mira

Сайтът публикува личното кадрово дело на Велизар Енчев, щатен служител на Първо главно управление на Държавна сигурност от 1985 г. Умее да убеждава, да агитира и да внушава уважението си към личността на събеседника. Ерудиран с трайни общокултурни интереси: политика, история, социална психология, художествена литература, изобразително изкуство, музика, спорт”, е записано в документите, свързани с проучването му за служител в едно от най-елитните структури на Държавна сигурност – Първо главно управление (разузнаването).

В 43-то Народно събрание той е независим депутат, след като много скоро след избирането му напусна парламентарната група на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и МВРО-БНД”, от чиято листа влезе в парламента. В проучването е подчертано, че той „няма близки засегнати от мероприятията на народната власт и живущи в капиталистически страни”.

Миналата седмица той внесе в Народното събрание законопроект, с който предлага отмяна на закона за досиетата и закриване на Комисията по досиетата. Решението за назначаването му в ПГУ е резолирано от тогавашния началник на разузнаването ген. Според документите в ЛКД-то на Велизар Енчев той е назначен в отдел 17 „Линия А – Китайска народна република и Албания” на ПГУ.

Както и за другите сътрудници, обявени от Комисията по досиетата, така и материалите за Велизар Енчев в архива на ДС са общодостъпни и достъпът до тях е уреден в закона за досиетата, който самият той желае да бъде отменен. В тях е събирана информация за съответното лице от момента на неговото проучване за служител в МВР-ДС, до напускане на системата. От документите в ЛКД-то на Велизар Енчев става ясно, че още като студент, много преди да се ориентира към работа в Държавна сигурност, е контактнат от служител на ПГУ.

Архивните материали за щатните служители на ДС, какъвто е бил Велизар Енчев, са оформени в т. В ЛКД-то на Велизар Енчев Държавна сигурност е събрала набор от документи за неговия произход. Това става през 1976 г., а човекът, който е влязъл във връзка със студента Енчев е капитан Валентин Велев, разузнавач при отдел 05 „Нелегали” на ПГУ.

По характер е откровен, вежлив, самокритичен, с чувство за мярка, последователен и амбициозен.

Изводите са, че той притежава необходимите качества за служител в ПГУ-ДС – дисциплиниран, оперативен, конспиративен, находчив, инициативен и принципен.

В МНО работи като машнописка, а в Комитета за партиен и държавен контрол като секретар-машинописец. Отбива военната си служба в Школата за подготовка на запасни офицери „Христо Ботев” в Плевен 1971-1973 г., където получава звание лейтенант и длъжност командир на радиорелеен взвод. е приет в Софийския университет „Климент Охридски”, специалност „Журналистика”. По време на следването си завършва двегодишен курс за лектори и пропагандисти – профил „международни отношения”. Притежава солидна политическа подготовка.” Характеризиран е като един от „най-талантливите и активни млади журналисти в редакцията” на в. „С кандидатът е поддържан постоянен оперативен контакт от юни 1984 г.

Признат за активен борец против фашизма и капитализма. Работи в Окръжния комитет на Димитровския социалистически на народната младеж (ДСНМ) в Стара Загора, а след това като технически секретар в ЦК на ДСНМ – София също като технически секретар. Той завършва политехническа гимназия в София през 1971 г. По това време той работи върху темата „Българският буржоазен печат и вестник „Зора” (1918-1944). „Енчев е млад журналист с всестранни и непрекъснато развиващи се интереси.

Майка му е безпартийна веднага след 9 септември 1944 г.. В проучването му е отбелязано, че „съвместно с представители на ЦК на бойците против фашизма и капитализма, и МВР участва в издирването на укрили се от народното възмездие бивши палачи и сътрудници на монархофашистката власт в нашата страна”.

работи като специалист в секция „Периодичен печат” към Комитета за култура. е щатен журналист – редактор в отдел „Идеология” на вестник „Отечествен фронт”, където отговаря за сектор „Класово-партийно възпитание”. „Дружба” в Москва в отдел „Култура и комунистическо възпитание”. „Твърде взискателен, задълбочен, високо отговорен и прецизен до педантичност, поради което е по-бавен в процеса на писането, по-рядко публикува”, е отбелязано в документа.

е в едногодишен неплатен отпуск, прекаран със съпругата му, която е професионално ангажирана в Обединения институт за ядрени изследвания в гр. По време на престоя си в Съветския съюз Енчев работи на хонорар в редакцията на в. В секретните резултати от психологическото му изследване в Първо главно управление на ДС е посочено, че в професионален план харесва много професията на журналиста заради престижността й.