logo
 
?

в казани казино

АЗБУЧЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.

45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор1213 7038 Главен одитор, Българска народна банка2422 7023 Главен одитор, Сметна палата2654 7016 Главен оператор3153 7001 Главен пилот1324 6036 Главен пилот, директор дирекция5411 5001 Главен пожарникар2654 6013 Главен програмен селекционер1111 7025 Главен прокурор2422 6044 Главен публичен изпълнител1112 6090 Главен ревизор по безопасността на транспорта3119 3062 Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен2642 7001 Главен редактор1330 5017 Главен редактор, радио/телевизия2654 7009 Главен режисьор1342 6018 Главен рехабилитатор1114 6044 Главен секретар на СВ.

60 от Закона за администрацията1342 9001 Директор НЕЛК2654 7002 Директор продукция (кино)2654 7003 Директор продукция (театър)2654 6001 Директор продукция (телевизия)1120 7050 Директор регионално поделение1112 7028 Директор териториална дирекция, агенция1112 7052 Директор териториално поделение1346 6014 Директор финансов център, банка/финансова/платежна институция1120 7010 Директор, банка1346 7001 Директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция1349 7001 Директор, библиотека1120 6007 Директор, вестник1345 7006 Директор, департамент1345 6004 Директор, детска градина1341 5002 Директор, детска ясла1349 7013 Директор, дирекция "Правна"1324 5002 Директор, закупуване1342 7002 Директор, здравно заведение1223 7003 Директор, институт1330 6001 Директор, информационни системи1330 5022 Директор, информационни системи и системи за управление1431 3006 Директор, кино1345 9005 Директор, колеж1349 7002 Директор, музей/галерия1111 7027 Директор, Национална следствена служба1213 7010 Директор, областна администрация1322 7009 Директор, обогатителен комплекс1120 7044 Директор, обособено звено аеронавигационното в обслужване1345 6001 Директор, обслужващо звено в системата на народната просвета2611 7010 Директор, Окръжна следствена служба1114 7023 Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации1120 6005 Директор, организация1114 9021 Директор, организация на работниците и служителите1120 6006 Директор, предприятие1321 5020 Директор, производство141345 6015 Директор, професионален колеж1120 6008 Директор, радио1330 5019 Директор, радио/телевизионна програма1112 7097 Директор, Районна здравноосигурителна каса1112 7031 Директор, регионална митническа дирекция1322 7010 Директор, рудодобивен комплекс1344 7001 Директор, социални услуги в общността1344 7002 Директор, специализирана институция1431 7005 Директор, театър1120 6009 Директор, телевизия1112 7048 Директор, териториално поделение, НОИ1112 7035 Директор, териториално статистическо бюро1345 6002 Директор, училище1345 6003 Директор, център за професионално обучение1330 6002 Директор/ Мениджър, информационни технологии1212 6002 Директор/Мениджър човешки ресурси1342 7003 Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение2652 7011 Диригент2656 3004 Дисководещ3132 3001 Диспечер, водоразпределителна мрежа3122 3008 Диспечер, газопреносна/газоразпределителна мрежа3131 3003 Диспечер, електроразпределение3131 3002 Диспечер, електроцентрала3151 4011 Диспечер, корабоплаване3134 3011 Диспечер, нефтопроводи3154 5008 Диспечер, полети3131 3004 Диспечер, топлопренос4323 2007 Диспечер, транспортни средства3322 3006 Дистрибутор2422 5092 Длъжностно лице по безопасност и здраве7115 2001 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий8111 2004 Дозиметрист7549 2012 Дозиметрист, лаборатория7211 2030 Дозировач7314 2002 Дозировчик, абразиви9333 0001 Докер2622 6010 Документалист4321 3022 Домакин5151 1005 Домакин (пазач), къмпинг5151 1006 Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др.5413 3001 Домакин, затворническо общежитие5169 3001 Домакин, клуб5153 0001 Домакин, сграда4321 3023 Домакин, склад5169 1004 Домакин, стол5153 0002 Домакин-чистач, сграда3412 3016 Домашен майстор5322 1001 Домашен санитар9111 0001 Домашен чистач5152 1002 Домашна помощница155153 0003 Домоуправител8131 2084 Дообработчик, плочи за акумулатори7113 2001 Дооформител, камъни и плочи7224 1003 Дооформител, метал7321 2015 Дооформител, печатни плаки за фотогравюри2422 7082 Доцент2310 7004 Доцент, висше училище2641 6003 Драматург5164 1003 Дресьор (водач), кучета5164 1004 Дресьор, обяздвач на коне2659 0007 Дресьор, цирк7211 1061 Дробоструйчик7315 2011 Духач, стъкло6210 1005 Дървар7115 2002 Дърводелец7115 2004 Дърводелец, дървени конструкции7115 2007 Дърводелец, корабен7115 2008 Дърводелец, лодкостроител7522 1002 Дърводелец, мебелист7115 2003 Дърводелец, мина7115 2005 Дърводелец, мостови конструкции7115 2006 Дърводелец, поддръжка7115 2009 Дърводелец, строителен7522 1001 Дърворезбар2422 7022 Държавен вътрешен одитор2422 7059 Държавен експерт2422 7060 Държавен инспектор2422 7027 Държавен одитор по чл.

Съоръжения3121 3005 Началник хвостохранилище1324 3015 Началник, автогара1219 7024 Началник, административна служба1324 7005 Началник, аерогара1324 3020 Началник, вагонно-ревизорски участък3119 3052 Началник, влак2151 5020 Началник, газова/парова централа2153 6001 Началник, група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"1324 3016 Началник, експлоатационно звено в транспорта1324 5018 Началник, железопътна гара531349 7003 Началник, затвор1324 7006 Началник, летище1324 5019 Началник, метростанция1112 7033 Началник, митница1112 7078 Началник, митнически пункт1112 6025 Началник, митническо бюро1324 7007 Началник, морска гара1322 7003 Началник, обогатителна фабрика1112 6086 Началник, общинска служба по земеделие1345 6010 Началник, отдел в образованието1324 3013 Началник, подрайон по контактна железопътна мрежа1349 7004 Началник, поправителен дом1330 3003 Началник, пощенска станция1324 3017 Началник, превозна служба1112 7036 Началник, регионален инспекторат по образованието1324 7008 Началник, речна гара1322 7002 Началник, рудник4321 2021 Началник, склад1323 6007 Началник, строеж1323 7006 Началник, строителен обект1324 3012 Началник, тягова подстанция в железопътен транспорт1324 3014 Началник, участък по поддържане на железния път и съоръженията1345 5014 Началник, учебен отдел1321 5004 Началник, цех2422 6096 Независим оценител9621 0003 Носач, багаж9333 0002 Носач-товарач, стоки2619 7002 Нотариус4411 3002 Нототекар7315 2019 Обгорвач, стъкло2422 5091 Областен мениджър, банка/финансова/платежна институция1112 7009 Областен управител5163 1004 Обредник9329 0016 Обрезвач, каучукови изделия8111 2010 Обрушвач, бордове в открити рудници5246 0002 Обслужващ на щанд, кафетерия9329 0017 Обслужващ работник, промишлено производство9629 0004 Обслужващ работник, увеселителен парк5111 3003 Обслужващ, аерогара5142 2005 Обслужващ, баня5245 0001 Обслужващ, бензиностанция/газостанция5131 2002 Обслужващ, бюфет/лавка5312 3002 Обслужващ, деца в училища5111 3004 Обслужващ, корабни кабини5246 0003 Обслужващ, кулинарен щанд5249 0001 Обслужващ, магазин5163 1005 Обслужващ, погребално бюро5111 3005 Обслужващ, полета5246 0001 Обслужващ, салатен бар5142 2006 Обслужващ, сауна547536 1007 Обущар9622 0001 Общ работник9215 0006 Общ работник, горско стопанство9621 0004 Общ работник, музей9214 0004 Общ работник, оранжерия/парник9313 0003 Общ работник, поддържане на сгради9329 0018 Общ работник, промишлеността9313 0002 Общ работник, разрушаване на сгради9213 0004 Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство9313 0001 Общ работник, строителство на сгради2422 7078 Обществен посредник1111 9021 Общински съветник6122 1004 Овоскопист6112 1006 Овощар8182 2004 Огняр7215 2015 Огъвач, кабели и метални въжета2411 6007 Одитор2411 6018 Одитор по чл. 1 и 2 от ЗДС1112 7055 Ръководител на задгранично представителство по чл.

Холмс стоял а такая площадка как бы выложенная шестигранной плиткой, но это столбы загнаные на всю длину.

- видел в натуре на озере Бафа в Турции, это в античных развалинах града Гераклия на озере Бафа.

И по моему где то в Ирландии на побережье на фото видел эти шестиграники!

И вот посмотрите в "Орле и Решке" начиная с 36 минуты самый конец ролика - "Симфония камней"Тот смотрит и не может поверить своим глазам на эти шестигранные базальтовые столбики.

Это он ещё не видел, - то что Холмс в своих путешествиях видел! И вот Макаревич смотрит на эти столбики, и явно же что наша цивилизация к этим столбикам не имеет отношения! - и вот он ищет любой предлог обосновать это без вмешательства " И разумеется Макаревич иронически посмеивается над невежеством местных аборигенов, которые не знают что в нашей цивилизации принять считать что никаких разумных сил помимо чем люди на этой планете - нет и быть не может! Или считать, как это обычно рекомендуется, дескать, И Макаревич с одной стороны достаточно умный, чтобы не объявлять эти шестигранные базальтовые столбики и сооружения из них "игрой природы", но с другой строны ему не хватает духу признать, что кто-то тут на Земле есть кроме нашей цивилизации, или бывал. Был привезен в Америку родителями в 1992 году, когда ему было 13 лет, и более двадцати лет прожил в США.

Потому что даже если предположить что шестигранные столбики сами собой отщепились от базальтовой скалы, то как сам Макаревич соглашается, что никто не мог переместить их за сто с лишним километров по острову! А если бывал, Уотсон, то снова может прилететь; евреи же ожидают неких "Мошиахов" https:// и это хорошо известно самому еврею Макаревичу, но у него в мозгу не перемыкает, потому что он хочет остаться таким белым, пушистым и не конфликтующим с Эстеблишментом; а то на старости лет неровен час объявят "ебанько". И вот скажите, эта тухлая рыбка - она гражданка Белоруссии а сидела в тюрьме в Таиланде! Вы представляете, Уотсон, насколько велико желание США сделать всё чтобы хоть как-то поднасрать России, - США везде выставляют эту белорускую гражданку как якобы "русскую"! Приходится врать, потому что Евреонал США хочет привязать Трампа к России и утопить.

Тем более что местные аборигены говорят что столбики перемещали по воздуху! И само по себе показательно, что США может выпускать преступников из тюрьмы в чужой стране! Ну подумаешь такая незадача что эта гражданка Белоруссии а не России, кто там на Западе знает такие ньюансы? - Взял и опубликовал что надо Евреоналу и без всякой бюрократии - из головы!

И посадить эту тухлую рыбку на самолёт летящий в Москву! "Депутат гордумы Екатерина Борисова на заседании комитета по ЖКХ предложила выключать на ночь свет в домах, где жильцы, имея печки, незаконно используют электричество, пишет «Чита.ру». frommail=1 - Уотсон, все вот эти СМИ - инстуты Гэллапов, опросов общественого мнения и даже те кто ведёт книгу рекордов Гиннеса, - это всё в руках Еврейского Клона который осуществляет генеральную линию Евреонала. Ведь всё равно если по результатам опроса окажется что-то противоположное чем надо Евреоналу, всё равно придётся писать как надо Евреоналу! Сейчас наткнулся на видео, где Жириновский открытым текстом повторяет выводы иверологии и конкретно твои слова - в данном случае про Трампа, что он одиночка и еврей, пошедший против еврейского интернационала. Пусть недоверчивые посмотрят: https://youtu.be/J_AZK5HBMns? t=500"Россия в 2019 году обгонит Китай по количеству золота и обойдёт Германию по Валовому Продукту, - это делает Россию единственной большой экономией в мире, способной выжить в грядущем глобальном долговом кризисе. Холмс помнится только приехал в Америку и один очень хороший парень, еврей, который сейчас профессор медицины, хирург, сразу сказал Холмс по прибытию - НЕГРЫ - это не люди, - это дикие существа которыми движет только 3 рефлекса - это пожрать, потрахаться и поорать-подрыгаться!