logo
 
?

скачать игровой автомат халк бесплатно

PET/CT е комбиниран образен метод съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и рентгеново изследване - компютърна томография (скенер).

Като всяко нуклеарно-медицинско изследване метода е свързан с венозно инжектиране на малки активности радиоактивен материал-радиофармацевтик.

В случая при РЕТ радиофармацевтика е 18и софтуерно генериран трети образ, наречен слят, съчетаващ функционалните и морфологични образи.

Получените образи са триизмерни и могат до бъдат на отделни сегменти или на цялото тяло.

При онкологични пациенти се предпочитат целотелесните образи.

Първична диагноза на някои онкологични заболявания- при известни лезии за преценка на тяхната злокачественост, стадиране и рестадиране- преценка степента на разпространение на известен окологичен проблем преди и след терапия, търсене на рецидиви от известен онкологичен проблем, преценка ефекта от провежданото лечение на известно онкологично заболяване, търсене на първичното туморно огнище при пациенти с изявени метастази, планиране на лъчетерапията.

Не всички онкологични заболявания са показани за изследване с PET/CT.

Най-чести индикации са карцинома на: белия дроб,главата и шията, хранопровода, дебелото черво и ректума, лимфомите, малигнения меланом.

С по-ограничено приложение методиката се използва и при карцином на млечната жлеза, яйчници, карцином на шииката на матката и др..

Като правило повечето тумори са със силно повишен глюкозен метаболизъм, което позволява тяхното разграничаване от здравата тъкан.

Радиофармацевтика се инжектира венозно един час преди самото изследване.

Предвид краткия полуживот /110мин./ инжектираният радиофармацевтик постоянно намалява активността си в тялото на пациента Предварително информирайте лекаря, който ще провежда изследването за всички медикаменти, които приемате, основното и придружаващите заболявания, както и всички оперативни и лъчетерапевтични процедури, на които сте били подложени в миналото.