logo
 
?

казино платинум

Голямата базилика в Плиска е първата катедрала на българската православна църква.

Построена е от княз Борис през втората половина на IX век.

Монументалната сграда се състои от притвор (преддверие), главно помещение(наос) и двор с колонада (атрий).

Дължината й, заедно с преддвероето, е 99м, а ширината - 29.5м.

Постройката се издигала на два етажа и била изградена от тухли.

Два реда колони разделяли вътрешното простанство на три кораба.

Средният кораб бил по-висок от страничните и имал два реда прозорци, през които дневната светлина обилно осветявала втрешността на храма.

От южната страна на базиликата била долепена пристройка, предназначена за кръщелня, където покръствали новородени и езичници. Църковните обреди в катедралата се изпълнявали от архиепископа, на големи празници в тях участал и българския владетел.

Грандиозният паметник на старобългарската култура е открит и проучен от архиелозите Карел Шкорпил и Фьодор Успенски през 1899г.

Разкопките през 70-те години на миналия век показват, че базиликата била преустройвана, а под нея има останки от друга базилика и основи на езически храм.

Към църквата имало голям манастир, където работели учениците на Кирил и Методий.

Тук се намирали и дворецът на българския епископ, манастирското училище, килиите на монасите, трапезария и две бани, огромен двор с кладенец в средата.