logo
 
?

green money игровые автоматы

(z języka japońskiego) jest relatywnie proste do zidentyfikowania w organizacji.

Niemniej jednak Muda nie jest jedynym „M" w pojęciu 3M wokół którego zbudowany został słynny Toyota Production System ( TPS) – pozostałe to: – przeciążenie / nadmiernie obciążenie pracą.

Te trzy „M" – Muda, Mura i Muri wzajemnie na siebie oddziałują.

Niemniej jednak większość organizacji skupia się na eliminacji Mudy ponieważ mogą one być wykryte z użyciem różnych narzędzi ale również poprzez zwykłą obserwacje.

Nieprzykuwanie uwagi do pozostałych „e Mów" może prowadzić do problemów w dalszej perspektywie.

Aby lepiej to zrozumieć pochylmy się nad typowym podejściem przy implementacji Lean: Ostateczny wynik zwykle bywa przeciwieństwem zamierzonych efektów – często występuje nadmierne obciążenie pracą ( Muri) ponieważ zamówienia od klientów są nieregularne ( Mura).

W przypadku kiedy nawet cykl pracy operatora i cykl pracy maszyny są w pełni zoptymalizowane niewielkie zachwianie wariancji w zamówieniach klienta spowodują powstanie wielu problemów.

Już samo nadmiernie obciążenie ludzi i maszyn będzie powodowało wzrost ilości defektów oraz marnotrawstwa, co przecież było przyczynkiem do zainicjowania implementacji Lean – eliminacja Muda.

Aby zapobiec sytuacjom takim jak wyżej opisane, organizacja powinna skupić się na eliminacji wszystkich trzech „e M" jednocześnie, ale jak?

MUDA, marnotrawstwo, może być podzielone na osiem typów – 7 zdefiniowanych przez Toyota oraz dodatkowo wprowadzony typ – Jest wiele dostępnych narzędzi do identyfikowania i minimalizowania marnotrawstwa wliczając w to Poka-Yoke, Kanban, Takt Time, SMED czy One piece flow.

MURA, nieregularność, może się objawiać w postaci fluktuacji w zamówieniach od klientów, czasów wytwarzania, wariancji czasów cykli pośród różnych operatorów.

W środowisku produkcyjnym cechującym się wytwarzaniem małych ilości partii produktów a dużą ich różnorodnością ( greenfield) elastyczność jest dużo bardziej istotna niż w środowiskach produkujących duże ilości partie niezróżnicowanych produktów ( brownfield).