logo
 
?

casino на криптовалюте

“Má všetkých päť pokope” je úslovie, ktoré v našom jazyku hovorí, že niekto má zdravý rozum.

V angličtine výraz ´take five´ znamená urobiť si krátku prestávku.

V muzike sa džezová kapela Dave Brubeck Quartet preslávila skladbou , ktorá sa hrá už takmer 60 rokov. Kto má zdravé zmysly a dokáže ich každodenne používať, vidí svet realisticky. Ak šaty nie sú na dotyk príjemné, nechceme ich nosiť. Ak človek stratí zrak, pomôže mu výnimočne zlepšený sluch.

Napríklad si všimne mimiku a tón hlasu druhého človeka a z toho vyvodí jeho dôveryhodnosť. Kto uverí ilúziám alebo virtuálnej realite a postupne začne halucinovať, je jednou nohou na psychiatrickom oddelení.

V športe je používanie všetkých zmyslov veľmi dôležité pre dobrý výkon.

Kto používa všetky zmysly odrazu “tu a teraz”, viac sa ponorí do výkonu a dosiahne herný tranz. Okrem toho nám prichádza na pomoc šiesty zmysel, ktorým je intuícia.

Intuícia nemá zmyslový orgán, ale pracuje odrazu s informáciami zo všetkých zmyslov a pomáha pri správnej reakcii.

Myseľ to často nevie pochopiť (pretože pracuje len s myšlienkami), že pri najťažších rozhodnutiach je najlepšie intuitívne riešenie.

Namiesto ´urob ako myslíš´, by sme mali hovoriť ´urob ako cítiš´. Každý prst má vlastný význam, ale je aj súčasťou celku.

Ak vec vieme správne uchopiť, dokážeme ju lepšie spoznať a ak treba, aj ovládnuť.

Šport je o spolupráci, kde si hráči musia pomáhať, ak chcú dosiahnuť dobrý výsledok.

Tľapnutím rukou dáva jeden druhému najavo´môžeš sa na mňa spoľahnúť´.