logo
 
?

anonym casino

Det klassiska tärningsspelet Yatzy går även att spela med 6 tärningar – läs om Maxi Yatzy här.

I klassisk Yatzy används 5 tärningar, deltagarantalet är obegränsat och den som har uppnått den högsta poängsumman i slutet vinner. Spelaren som slår högst får börja, sedan roterar man medurs.

Varje gång det blir en spelares tur har han rätt till . 2-3-4-5-6 KÅK: Ex.3-5-5-3-3, 3 st 3:or, 2 st 5:or CHANS: Alla de fem tärningarnas ögontal räknas och summan av dessa förs in på protokollet.

För var slag avgör spelaren vilka tärningar denne vill spara till nästa kast och vilka tärningar denne vill kasta om. Den här rubriken används när ingen annan lämplig rubrik är ledig.

Efter alla kast förs poängsumman in intill en av rubrikerna. Första kastet ger: Spelaren låter sexorna ligga kvar och kastar om trean. YATZY: Alla de fem tärningarna visar lika och då ger Yatzy alltid 50 poäng.

Trean blir en fyra och spelaren kastar det tredje och sista slaget som blir en femma.

Resultatet blir FYRTAL eller SEXOR med poängsumman 24, som antecknas vid rubriken som väljs.

Skulle det sista kastet ha blivit en sexa hade spelaren fått Om spelaren redan har FYRTAL och SEXOR skrivs poängen av hela slaget in vid CHANS.

Spelaren kan också välja att stryka något kast från protokollet. Om poängsumma är på 63 poäng eller mer på protokollets övre halva utgår en bonus om 50 poäng.

Sie haben sich zu häufig im Casino Club an- und abgemeldet. ','Schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach und folgen Sie dem Link in unserer Begrüßungsmail, um Ihr Konto zu aktivieren.

Aus Sicherheitsgründen ist ein erneutes Log-in erst in 24 Stunden möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.. ','Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nicht noch auf einer anderen Plattform (Software/Webseite/Mobile) angemeldet sind.

Bitte loggen Sie sich dort zuerst aus und versuchen Sie es dann erneut.