logo
 
?

6 ра

Бренд, торговая марка или название предприятия-производителя, под знаком которого изготовлен товар.

«Собственное производство» означает, что товар изготовлен продавцом либо не сертифицирован.

ДФЗ напомня на всички одобрени кандидати от проведения допълнителен прием в периода г. Средствата представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната помощ за всички земеделски стопани по схемата. на 9 429 земеделски стопани бяха преведени близо 73 000 000 лв., представляващи 88,77% от одобрения размер на държавната помощ.

– г., по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да валидират график за датите на доставка до г., чрез създадената онлайн платформа. От 11 февруари до 31 август ще се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.

Списъците с одобрените заявители по двете схеми са публикувани на страницата на ДФЗ.

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Правителството утвърди годишните разчети за средствата от Европейския съюз за Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.

Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш в размер на 9 217 841 лева на 9 429 земеделски стопани по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. беше утвърдена на заседания на УС на ДФЗ в началото на януари.

My Homemade Baking Soda Toothpaste has mild remineralizing qualities, due to the xylitol and clove oil.

So does my Homemade Probiotic Toothpaste, due to the bentonite clay, xylitol and clove oil.

But, for powerful remineralization action, you’ll need to up the ante a bit.

This homemade remineralizing toothpaste takes advantage of the remineralizing powers of (raw chocolate — not to be confused with cocoa, which is a highly-processed product) is the best-kept secret in tooth health!

It has been shown to fight tooth decay by suppressing the bacteria that cause it and making it harder for them to coat teeth and gums (known as plaque) (2, 3).